Vilkår og betingelser

Innhold:


Introduksjon

 1. Avtale
 2. Partene
 3. prisene
 4. Inngåelse av kontrakten
 5. Ordrebekreftelse
 6. Betaling
 7. Leveranse
 8. Risikoen for varen
 9. Angrerett
 10. Undersøkelsesplikt
 11. Krav på mangel og frist for å sende inn en anmodning om forsinkelse
 12. Kjøpers rettigheter med forsinkelse
 13. Kjøpers rettigheter ved mangel på
 14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
 15. Garanti
 16. Personopplysninger
 17. Tvisteløsning
 18. SOURCE

 

Innledning: Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Ved forbrukerkjøp betyr dette å selge varer til forbrukere som ikke primært opptrer som en del av forretningsaktiviteter, og når selgeren handler i virksomhet med salg av produksjoner over Internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av (Forbrukerombudet).

Forbrukerkjøp over Internett styres først og fremst av avtaleloven, forbrukervareloven, markedsføringsloven, avbestillingsloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren obligatoriske rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke tolkes som begrensning av lovfestede rettigheter, men de viktigste rettighetene og pliktene til partene i handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår som er angitt i disse salgsbetingelsene.

I tilfelle hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på et problem, må kontrakten fullføres med relevante lovbestemmelser.

1. avtale

Avtalen mellom kjøper og selger består av informasjonen selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (inkludert blant annet informasjon om art, kvantitet, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), korrespondanse mellom partene (som e-post) og disse salgsbetingelsene.

I tilfelle konflikt mellom dataene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene for salgsbetingelsene, direkte korrespondanse mellom partene og informasjonen Bestill løsning foran av salgsbetingelsene, med mindre det er i strid med bindende lovgivning.

2. Fester

Selger / firmanavn: VAGPWR AS

Kontaktadresse: Hjortlandsvegen 1, 5135 Flaktveit

E-post: Info@vagpwr.com

Telefonnummer: + 47 40 0488 74

Mva-nummer: 923231048

Kjøperen er personen som gjør bestillingen

 

3. prisene

Prisene som er oppført i nettbutikken inkluderer skatt. Informasjon om den totale kostnaden for kjøperen skal betales, inkludert alle avgifter (merverdiavgift, toll, etc.) og leveringskostnader (frakt / porto, fakturagebyr, emballasje) og spesifikasjonen av de enkelte varene i totalprisen, er gitt i Bestillingsløsning før bestilling.

(Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten merverdiavgift.) (1)

 

4. Kontraktsinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens ordre mottas av selgeren. Imidlertid er en part ikke bundet av avtalen dersom det skrives eller skriver feil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken i kjøpers bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at det var en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøpers bestilling, skal selgeren uten unødig forsinkelse bekrefte bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøper kontrollerer at ordrebekreftelsen samsvarer med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris etc. hvis det ikke er korrespondanse selgeren så snart som mulig.

 

6. XNUMX. Payment Betaling

Selgeren kan be om betaling for varen fra den sendes fra selgeren til kjøperen. Hvis kjøperen bruker et kredittkort (2) eller debetkort (3) ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i opptil 4 dager fra bestillingen. (4) Når du betaler med kredittkort, gjelder loven om kredittkjøp etc.. (5) tilbyr selgeren etter fakturering, skal fakturaen til kjøpene utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsdatoen bør settes til minimum 14 dager fra kjøper som mottar forsendelsen. Hvis selgeren trenger et spesielt behov for å kreve betaling fra kjøperen, for eksempel i tilfelle kjøpet, kan selgeren kreve dette. Kjøpere under 18 år kan bare betale direkte ved selgers levering av varen eller ved levering av varen ved levering. (6)

 

7. Leveranse

Levering av varene fra selger til kjøper skjer på den måten, på stedet og på det tidspunktet som er spesifisert i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ingen leveringstid er oppgitt i bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager fra kundens bestilling. Skulle selgeren sørge for at varene er til kjøperen, er han forpliktet til å få varene fraktet til bestemmelsesstedet på passende måte og under normale forhold for slik transport. Målet er hos kjøperen med mindre annet er uttrykkelig avtalt av partene.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen overgår til kjøperen når varen blir overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringsmannen er kommet og kjøperen ikke overtar en vare som stilles til hans disposisjon etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade forårsaket av selve varens karakteristikk.

 

9. Rettssak

Kjøperen kan kansellere kjøpet av varen i henhold til lovens bestemmelser (7). Angreretten innebærer at kjøperen kan returnere varen til selgeren uten grunn, selv om det ikke er mangel på det, og selv om det ikke blir levert. Kjøperen må varsle selgeren om bruk av angreretten innen 14 dager etter varen, den foreskrevne informasjonen om angreretten og angringen fra er mottatt. Hvis kjøper mottar uttaket og uttaksskjemaet er mottatt. Hvis kjøper mottar uttak og nødvendig informasjon på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner kanselleringsfristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar uttaksskjemaet og informasjonen. Hvis kjøperen ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller uttaksskjema, vil fristen fremdeles gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Hvis kjøperen ikke har mottatt informasjon om angreretten i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger angående bruken av angreretten skal være skriftlig (uttaksskjema, e-post, faks eller brev), og den må inneholde informasjon om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Når du bruker angreretten, må varen returneres til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å betale tilbake hele kjøpesummen for kjøperen innen 14 dager fra den dagen selgeren mottok varen eller hentingen eller varen er satt til selgerens disposisjon. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen betaler kostnaden for returforsendelsen.

 

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må fortsatt returneres til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. T

kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som raskt brytes ned, gjenstander som etter sin art ikke kan brukes på nytt, eller på lyd- og videoopptak (inkludert CD-er, DVD-er) eller dataprogrammer der forseglingen er brutt. Sistnevnte unntak gjelder bare hvis selgeren tydelig har angitt vilkårene for tilbaketrekking av angreretten på forseglingen.

 

10. Undersøkelsesplikt

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun med jevne mellomrom sjekker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transport eller om den ellers mangler. Hvis varen ikke samsvarer med ordren eller mangler, må kjøper varsle selgeren om kravet jfr. Klausul 11 ​​i kontrakten.

 

11. Krav på mangel og frist for å inngi en anmodning om forsinkelse

Hvis det er mangel på varene, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, og gi selgeren beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Krav må fremdeles skje minst to år etter at kjøperen overtok varen. Hvis varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er erstatningsperioden fem år. Ved forsinkelse må selgeren få betalt innen rimelig tid etter leveringstid og varen ikke er levert. Hvis varen betales med kredittkort, kan kjøperen også velge å annonsere og sende krav direkte til kredittkortselskapet. (8)

Meldingen til selgeren eller kredittleverandøren skal være skriftlig (e-post eller brev)

 

12. Kjøpers rettigheter med forsinkelse

Hvis selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent etter avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller noe forhold fra kjøpers side, er kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5. mai Kjøpesum tilbake, kravoppfyllelse, si opp avtalen og kreve erstatning fra selger. Oppfyllelse: Hvis selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper beholde kjøpet og angi en rimelig frist for oppfyllelse fra selgeren. Imidlertid kan kjøperen ikke kreve oppfyllelse hvis det er en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller hvis oppfyllelsen vil medføre en så stor ulempe for barneseng for selgeren at det er i vesentlig ulikhet med kjøpers interesse i at selgeren oppfyller. Hvis vanskeligheten faller bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving: Kjøperen kan heve kontrakten med selgeren hvis forsinkelsen er betydelig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen som kjøperen har bestemt. Imidlertid kan kjøperen ikke si opp avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Erstatning: Kjøper kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgers side jfr. § 24 i forbrukerkjøpsloven. Kjøper må rapportere krav til selger i tilfelle klage. Avsnitt 11 i denne kontrakten.

 

13. Kjøpers rettigheter ved mangel på

Hvis varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forholdene på kjøperens side, skal kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6, under alle omstendigheter holde kjøpesummen tilbake, velge mellom utbedring og Redelivery, charge Krav på hevet avtale og kompensasjon fra selger. Retting eller omlevering: Hvis varen har mangel, kan kjøperen kreve at selgeren retter feilen eller oppgir den tilsvarende varen. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller selger urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller levere på nytt innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal skje uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøper ikke blir dekket av sine utgifter og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke gjøre mer enn to forsøk på å rette opp eller levere på nytt for samme mangel, med mindre det er spesifikke grunner som gjør ytterligere innsats rimelig.

 

Selv om kjøperen ikke krever utbedring eller omlevering, kan selgeren tilby utbedring eller omlevering hvis dette skjer uten forsinkelse. Hvis selgeren gir en slik rettelse eller omlevering, kan ikke kjøperen be om prisavslag eller oppsigelse. Prisreduksjon: Hvis mangelen ikke rettes eller leveres på nytt, kan kjøperen kreve en forholdsmessig prisreduksjon. Heving: I stedet for prisreduksjon kan kjøper si opp avtalen, bortsett fra når mangelen er ubetydelig. Erstatning: Kjøper kan også kreve erstatning for økonomiske tap han eller hun lider som følge av at varen har en mangel jfr. av forbrukerkjøpsloven § 33. Kjøperen skal rapportere krav til selgeren i tilfelle et krav CF-klausul 11. Reglene for klager gjelder i tillegg til, og uansett, reglene for tilbaketrekning og eventuelle garantier satt av selger.

 

14. Selgerrettigheter ved kjøpers mislighold

Hvis kjøperen ikke betaler eller oppfyller de resterende pliktene i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller noen betingelser på selgers side, kan selgeren, i samsvar med reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene beholde varene Oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kompensasjon fra kjøperen. Selgeren kan også, under omstendighetene, pådra seg interesse for forsinket betaling, innkrevingsgebyr og gebyrer for ikke-forhåndsbetalte uavhentede varer. Oppfyllelse: Hvis kjøperen ikke betaler, kan selgeren beholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Hvis varen ikke blir levert, mister selgeren sin rett hvis han venter urimelig lenge på å fremme kravet. Oppsigelse: Ved vesentlige misligholdte betalinger eller andre vesentlige mislighold fra kjøperen, kan selgeren si opp avtalen. Selgeren kan fortsatt ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

 

Selgeren kan også si opp kjøpet hvis kjøperen ikke betaler innen rimelig tilleggsperiode for oppfyllelse gjort av selgeren. Selgeren kan imidlertid ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale. Erstatning: Selger kan kreve erstatning fra kjøper for det økonomiske tapet han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side jfr. Av forbrukerkjøpsloven § 46. Renter på forsinket betaling / inkassogebyr: Hvis kjøper ikke betaler kjøperprisen i henhold til avtalen, kan selger belaste renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. (9) i tilfelle manglende betaling, kan kravet, på forhånd varsel, sendes til inkasso, og kjøperen kan holdes ansvarlig i henhold til loven om inkassovirksomhet og andre krav om forfalte pengekrav. (10) Gratis for ikke-forhåndsbetalte varer: Hvis kjøperen ikke samler inn ubetalte varer, kan selgeren belaste kjøperen med et gebyr på KR-vognretur. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år. (11)

 

15. Garanti

Garantien fra selgeren eller produsenten gir byerettighetene i tillegg til de rettighetene kjøperen allerede har i henhold til obligatorisk lovgivning. Dermed innebærer en garanti ingen begrensninger i kjøperens rett til å kreve og forsinke eller mangler i henhold til avsnitt 12 og 13.

 

16. Personopplysninger

Med mindre kjøper godtar noe annet, kan selger bare samle inn og lagre de personlige opplysningene som er nødvendige for at selgeren kan gjennomføre forpliktelsene under innsamlet, med mindre selgeren har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for selgeren å inngå avtalen med kjøperen, eller i lovbestemt tilfelle. Selgeren kan kun få kjøperens personnummer hvis det ikke er behov for sikker identifikasjon og slik innsamling er nødvendig.

Hvis selger ønsker å bruke kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende kjøperannonse eller informasjon utover det som er nødvendig for å inngå avtalen, må selger innhente kjøperens samtykke ved avtalen. Selgeren må gi kjøperen informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke må være frivillig og gi ved en aktiv handling, for eksempel når du sjekker. Kjøperen skal kunne kontakte selgeren enkelt, for eksempel via telefon eller e-post hvis han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger, eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

 

17. Tvisteløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan kontakte Forbrukerrådet for å få hjelp i enhver tvist med selgeren. Hvis den minnelige løsningen ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for valg av forbrukertvist. 13 Avgjørelser fra forbrukertvistkomiteen kan håndheves fire uker etter forkynnelsen. Før avgjørelsen er eksigibel, kan partene ved å sende inn en stevning til forbrukertvistkomiteen bringe avgjørelsen inn for tingretten.

 

18. KILDE

1. Se lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

2.Et-kredittkort er et betalingskort der oppgjøret av kjøpet skjer ved at kreditt (kredittkortselskapet) sender kortinnehaveren faktura med et krav om betaling.

3. Et debetkort er et betalingskort som er knyttet til en innskuddskonto. Å bruke kortet betyr at brukerens konto blir belastet og beløpet vil bli overført til mottakerkontoen.

4. Jf. mønsteravtale utarbeidet av Joint Contract Committee for Savings Bank Association og Financial Services corporate Organization - vilkår og betingelser for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold punkt 12 og mønstervilkår utarbeidet av Savings Bank Association og finansnæringens hovedorganisasjon for kreditt kort Punkt 11.

5. Lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp mv.

6. Personer under 18 år kan bare betale på de nevnte måtene, ettersom de ikke kan gjøre gjeld. Den 22. april 1927 om vergemål for seksjonen2 under lovlig (VGML).

7. Lov av 21. desember 2000, 105, om opplysningsplikt og angrerett MV For fjernsalg og salg utenfor faste salgssteder (angrerett).

8. Lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.

9.Loven pf 13. mai 1988, 26 om inkassovirksomhet og annen innkreving av forfalte pengekrav.

10. Avgifter kan ikke belastes personer under 18 år, da disse ikke kan relateres til gjelden. VGML § 2.

11. Se lov av 14. april 2000, 31 om behandling av personopplysninger